Termes i condicions

1.Informació general
Aquestes condicions generals regulen els termes i condicions de les compres efectuades pels usuaris d’internet al web www.onesonline.net (a partir d’ara Onesonline).
El titular del lloc web Ones és ONES RETAILS SL (a partir d’ara ORSL).
Tots els continguts que apareixen a Onesonline són propietat de ORSL i qualsevol ús o reproducció dels mateixos ha de passar per l’autorització d’aquest.
2.Objecte i àmbit d’aplicació de les condicions
S’entén per USUARI tot aquell que accedeix a Onesonline faci o no us dels seus productes o serveis.
S’entén per USUARI REGISTRAT aquell usuari que hagi entrat emplenat el formulari d’inscripció amb les seves dades.
Les presents condicions regulen, juntament amb la política de privacitat i la política de cookies, l’ús dela pàgina web així com la relació entre els usuaris i scrapatua.
Aquestes condicions podran ser modificades en qualsevol moment a instàncies de ORSL, i tindran efecte a partir de la seva publicació al lloc web Onesonline.
3.Productes i serveis
Els productes que apareixen a la web son comercialitzats per ORSL. A tots els preus que apareixen a Onesonline, s’especificarà sempre l’impost aplicat (IVA) i el valor d’aquest així com qualsevol càrrec addicional que puguin contenir.
4.Política d’entregues
L’enviament del producte es farà sempre a partir del moment que s’hagi confirmat el pagament utilitzant el servei estàndard de correus (48hores a partir de l’enviament, que correspondrà al dia posterior a la compra si aquesta es realitza abans de les 18h).
En el cas de recollides a botiga, l’usuari dispondrà de 48 hores per recollir el producte a partir de la data de compra. L’usuari ha de contactar amb ORSL en cas de demora.
5.Pagaments
Ones permet l’ús dels següents modes de pagament:
– Pagaments amb targeta de crèdit.
– Pagament amb un compte paypal.
– Pagament amb transferència bancària.
– Pagament físic (en el cas de l’enviament a botiga).
El mode de pagament se seleccionarà en el moment d’efectuar la compra.
6.Devolucions
Es podrà retornar un article sota les següents condicions:
– Material de l’interior de la caixa trencat (a)
– Material defectuós(b)
A partir de la data d’enviament, el client té 30 dies naturals per comunicar la devolució. Quan es comuniqui la devolució, s’ha d’explicar el motiu adjuntant imatges si fos necessari (és possible que se li demani en cas confirmar la devolució).
En qualsevol dels dos casos (a,b) el client haurà de pagar les despeses d’enviament i reenviar tot el que contenia la caixa.
En el cas en el que la caixa amb la que s’ha fet l’enviament estigui en estat correcte, el client haurà de reenviar la caixa amb el contingut. En cas contrari, el client haurà de fer un enviament especial.
Es poden realitzar també les devolucions directes a la botiga, indicant el número de factura.
No s’acceptaran devolucions per disconformitat del producte.
7.Reemborsaments
El reemborsament de l’import no es durà a terme fins que no s’hagin validat les següents condicions:
-El material retornat hagi arribat i s’hagi validat el seu estat.
-S’ha retornat tot el contingut de la caixa.
Si no es compleixen aquests dos factors, no es reemborsarà l’import de la compra.
Aquestes condicions també es validaran en el cas de que es retorni el producte directament a botiga.
 
8.Exoneració de responsabilitat per causa de força major
ORSL no es farà responsable de qualsevol desperfecte, incident o retràs en el compliment de les seves obligacions contractuals per esdeveniments fora del seu control i voluntat (causa major).